Правила прийому до закладу освіти

Конституція України

Стаття 53. Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах…

Закон України “Про освіту”
                                       Стаття 3. Право на освіту

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п. 4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Закон України “Про загальну середню освіту”
                                            Стаття 18. Зарахування учнів

1. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

Наказ Міністерства освіти та науки України від 16.04.2018 року №367 «Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого

 Для зарахування до 1 класу необхідно надати заяву про зарахування     за зразком,  встановленим Додатком 1 до Порядку. До заяви обов’язково має бути додано:

  1. копію свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
  2. оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/0.

Зарахування дітей до 2 – 11 класи закладу відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв про зарахування.