Про школу

2019-2020 навчальний рік

Педагогічний колектив НВК №2 м. Немирова нараховує 78 учителів, з них

 • 3 – мають звання «Відмінник освіти України»
 • 19 – звання «учитель-методист»
 • 18 – звання «старший учитель»
 • 70 учителів мають вищу освіту
 • 2 – бакалавр
 • 2 – с/спец. освіту
 • 45 учителів мають кв. категорію «спеціаліст вищої категорії»
 • 11 – «спеціаліст І категорії»
 • 7 – «спеціаліст ІІ категорії»
 • 5 – кв. категорію «спеціаліст»

Стаж роботи:

 • до 3 років – 2 учителя
 • від 3 до 10 років – 10 учителів
 • від 10 до 20 років – 16 учителів
 • понад 20 років – 50 учителів
 • учителів – пенсіонерів – 5
 • сумісників – 4

Учителів – предметників:

 • 6 – українська мова і література
 • 12 – початкові класи
 • 14 – вихователі ГПД
 • 2 – зарубіжна література і російська мова
 • 10 – іноземна мова
 • 3 – трудове навчання
 • 4 – історія
 • 4 – технології
 • 1 – правознавство
 • 2 – географія
 • 1 – мистецтво
 • 6 – математика
 • 2 – основи здоров’я
 • 4 – фізика
 • 2 – хореографія
 • 2 – Захист Вітчизни
 • 3 – інформатика
 • 1 – християнська етика
 • 2 – хімія
 • 1 – психолог
 • 3 – біологія
 • 1 – логопед
 • 5 – фізична культура
 • 1 – педагог – організатор
 • 1 – музичне мистецтво
 • 1 – соціальний педагог
 • 2 – образотворче мистецтво
 • 1 – керівник танцювального колективу

У школі навчається 743 учнів у 31 класах.

З них:

 • у 1-4-х класах – 287 учнів;
 • 5-9-х класах – 370 учнів;
 • 10-11-х класах – 86 учень.

Місія школи


1. Сприяти розвитку творчої інтелектуально розвиненої особистості на основі профільного та поглибленого вивчення предметів, мережі позакласних форм роботи.

2. Допомогти дітям оволодіти за допомогою активної участі в навчанні, знаннями, навичками, практичними здібностями і твердим наміром їх застосувати у швидко мінливому світі.

З. Ростити і зміцнювати в дитині відчуття гордості за країну, в якій він живе, показуючи різноманіття талантів її громадян в літературі, культурі, спорті, виховувати почуття особистої відповідальності за подальшу долю своєї країни.

4. Прищеплювати любов і повагу до Батьківщини, вивчаючи історію, знайомлячись з традиціями українського народу, творчістю народних колективів, історичними пам`ятникам, досліджуючи окремі куточки рідного краю.

5. Створювати сприятливий психологічний мікроклімат для учнів та вчителів з метою успішної організації освітнього процесу.

6. Сформувати уявлення у підростаючого покоління щодо професійного самовизначення; виховувати усвідомлення перспектив особистісного зростання.

7. Вчити ставити перед собою цілі, знаходити шляхи їх досягнення, долаючи при цьому всі труднощі.

8. Вчити дітей бути успішними в житті, розуміти власну значущість у суспільстві людей.

9. Зберігати здоров’я дітей через створення здоров’язберігаючого середовища та залучення їх до активного заняття спортом.

10. Розвивати особистісні моральні цінності, правову культуру, толерантність до інших народів, релігії, культури.