Форми здобуття освіти

Відповідно Законів України «Про освіту»,  «Про повну  загальну середню освіту»,  листа МОН України № 1/9-525 від 20.08.19 року «Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти» основними формами здобуття освіти в Ліцеї №2 м. Немирова є:

· інституційна (очна (денна),  дистанційна, мережева (за потреби));

· індивідуальна   (сімейна (домашня), педагогічний патронаж, екстернатна).

Для осіб з особливими освітніми потребами в закладі освіти організовано інклюзивне навчання за денною формою здобуття освіти. Крім того, стан здоров’я може бути підставою для вибору здобувачами освіти (їх батьками) екстернатної форми навчання, педагогічного патронажу, дистанційної форми здобуття освіти.