Результати моніторингу якості освіти

Моніторинг навчальних досягнень учнів за підсумками 2019-2020 н.р.

З метою контролю за рівнем навчальних досягнень учнів, перевірки рівня їх підготовленості, рівня знань з базових навчальних дисциплін було узагальнено дані аналізу навчальних досягнень учнів 3-11 класів за 2019-2020 н.р.

Навчальний рік закінчило 610 учнів в 3-11 класах, атестовані всі учні.

Показники навченості за 2019 -2020 навчального року такі:

  • високий рівень навчальних досягнень – у 105 учнів (17 %),     
  • достатній рівень навчальних досягнень – у 261 учень (43 %),
  • середній рівень – у 232 учнів (38 %),
  • початковий рівень – у 12 учнів (2%).

Якість знань за 2019-2020 н.р. становить 60 %, що на 4 % більше, ніж у 2018-2019 н.р. (56%).

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли висновку, що майже в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти вищих результатів у навчанні. Так, на високому рівні можуть навчатися ще 12 учнів 3-10 класів ( 2 %), які мають рівень досягнень 9 балів з одного предмету; на достатньому рівні – ще 30 (5%) – мають 6 балів з 1 предмету.

Акцентуючи на позитивних моментах у навчальній діяльності учнів в дистанційному режимі в період карантину, необхідно вказати на різке зменшення кількості учнів, які мають оцінки початкового рівня (12 учнів у порівнянні з минулим роком – 58 учнів.). Однак показник 2% початкового рівня та 38 % середнього свідчать про низьку мотивацію у навчанні окремих учнів школи. Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній моніторинговий супровід освітнього процесу та завищений рівень самооцінки групи вчителів і учнів на фоні заниженого рівня рефлексії, від­сутня система роботи з уч­нями, у яких низька мотивація до навчання, й учнями, що пропускають заняття через хворобу, недостатній зв’язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей.

З усіма учнями та їх батьками, які мають оцінки початкового рівня, класними керівниками були проведені індивідуальні бесіди, вчителями-предметниками – індивідуальні завдання. Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорові, з’ясовувалися причини послабленої ус­пішності учнів.