Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів:

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів перших класів має формувальний характер, здійснюється вербально. Наказ МОН України від 20.08.2018 № 924 «Про затвердження  методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі».

Навчальні досягнення учнів других класів підлягають формувальному і підсумковому(тематичному та завершальному) оцінюванню. Оцінювання результатів навчання учнів других класів здійснюється вербально. Наказ МОН України від27.08.2019 р. № 1154 «Про затвердження  методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу у Новій українській школі»

Для учнів третіх класів застосовується формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове та річне оцінювання). Наказ МОН України від 16.09.2020 № 1146 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх класів».

Оцінювання навчальних досягнень учнів четвертих класів здійснюється  відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013  № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» зі змінами (наказ МОН від 19.08.2016 №1009 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222”).

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною шкалою з предметів інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)», «Математика», «Природознавство».

 Оцінювання вербальне з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Я у світі» та «Трудове навчання». (Додаток до наказу  МОН України від 19.08.2016    №1009  “Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних  досягнень учнів початкової школи”).

Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).